estonia

Estonia

Valdis, 244 km
“See riik on mulle taganud kõik, mida üks isik võiks soovida õnnelikuks eluks – haridus, perekond, sotsiaalne kindlus, kaasatus ühiskonda."
Pia, 439 km
„Ma ei muretse tuleviku pärast. Olen praegu täpselt seal, kus ma pean olema, ning teen seda, mida on vaja teha.”
Kristi
„Ma ei saa aru, miks mõnel inimesel on õigus liikumisvabadusele ja mõnel mitte.“
Ian, 8,060 km
„Aeg ja usaldus muutis kõik. Olen ennast kunstiliselt teostanud enam kui kunagi varem.“
Franca, 13,511 km
„Kui ühiskond koosneb erinevatest inimestest, ei kujuta see endast ohtu. Me võime elada sallivuses ja arendada seda.“
Diego, 13,703 km
„Massmeedia tõttu [..]Inimestel on raske mõista, et keegi võiks tulla Eestisse ka mujalt ja hoopis teistel põhjustel.”
Anatoli, 1,590 km
„Tuleb ise kõvasti tööd teha. Kui sa ise näed vaeva, [...] leiad neilt tuge."
Almonzer, 4,549 km
„Süüria oli olemas ka enne sõda. Süüria õiget olemust tuleb mõista.“
Agustin, 9,967 km
„Me ei peaks rääkima ksenofoobiast kui tabuteemast. Ksenofoobia on meisse programmeeritud, aga seda tuleb ohjeldada.“
Xiangwei, 6,078 km
“keel mängib olulist rolli”
Svetlana, 4,188 km
"Keerulised ajad surusid ja ma surusin vastu, tänu millele leidsin erinevaid viise kuidas end igapäevaselt ära elatada."
Shereen, 2,842 km
"Oleme saanud abi ning soovime ühiskonnale tagasi anda.”
Sanam, 2,599 km
"Kui hästi üks integreerub uude ühiskonda sõltub sellest kui valmis ja avatud see inimene on."
Said, 3,833 km
"Minu arvates eeldab Eesti ühiskonda lõimitus esiteks siinse keele ära õppimist, teiseks Eesti kultuuri ja seadustega tutvumist ning kolman"

 

https://together.un.org            http://usaim.org/            https://sustainabledevelopment.un.org