Almonzer

Primary tabs

4,549 kmfrom home
#iamamigrant
„Süüria oli olemas ka enne sõda. Süüria õiget olemust tuleb mõista.“
Almonzer
Current Country: 
Estonia
Country of Origin: 
Syrian Arab Republic

Share this story:

Minu nimi on Almonzer. Ma olen sündinud Süürias ja tulin Eestisse välistudengina.

Kui ma taotlesin ELi stipendiumit Süüria tudengitele, siis ma ei eelistanud üht riiki teisele, sest minu jaoks oli tähtsam see, mida ma tahtsin õppida. Ma olen õppinud IT-ala, töötanud sotsiaalvaldkonnas ja veetnud kogu oma vaba aja lugedes psühholoogiat - seega sobis mulle suurepäraselt Tallinna Ülikooli magistriprogramm inimese ja arvuti vahelisest suhtlusest. Eesti muutus minu esimeseks valikuks.

Kui ma Eesti kohta lähemalt lugesin, siis märkasin, et Eestil ja Süürial on midagi ühist - mõlemat riiki on aja jooksul paljude teiste poolt okupeeritud. Minu jaoks on väga tähtis, et Eesti valitsus soovis riigi iseseisvana üles ehitada. Ma ei ole kusagil mujal reisinud. Lootsin seda teha, kui täiskasvanuks saan, aga siis puhkes kriis ja see võttis mult kogu jõu - kogu vaimse energia. Aktiivsus aitas mul tunda, et annan midagi oma ühiskonnale, ja viis mõtted eemale kõigest sellest halvast, mis minu ümber toimus.

Süürias püüdsin kogu aeg aktiivset tegevust leida. Ma õpetasin autistlikele lastele arvutite kasutamist, viisin läbi konfliktilahendamise ja rahu ülesehitamise seminare ja tegin kaastööd Mobadironile - mittetulundusorganisatsioonile, mis aitab Süüria ühiskonna erinevatel kogukondadel leida ühist keelt, õpetades aktiivset kodakondsust, eestvedamist, kogukondlikku arengut ja konfliktidele reageerimist, ning pakub ühtlasi psühhosotsiaalset tuge. 

Üks põhjus minu kodumaal toimuvale on see, et meil puudus õige kodanikuühiskond. Kodanikuühiskond on üks neid uksi, mis võimaldab sul sekkuda sinu ümber toimuvasse - alates oma naabruskonna koristamisest kuni tagasiside andmiseni valitsusele. Kui siis sinuga juhtub midagi halba, ei saa kellelegi näpuga näidata, sest see on ühine, mitte ühe mehe töö.

„Kui ma tulin Eestisse, valmistusin esitlema Süüriat teistmoodi, kui me uudistes näeme. Süüria oli olemas ka enne sõda. Süüria õiget olemust tuleb mõista. Tallinna Ülikoolis ja erinevates mittetulundusühingutes olen koos teistega korraldanud töötuba Ühtsus mitmekesisuses ja praegu me tutvustame Eesti õpetajatele ja üliõpilastele Süüria kultuuri ja ajalugu.

Süürias püüdsin end kõigest halvast eemal hoida ja teha seda, mis mind tõeliselt huvitas. Olen terve elu püüdnud seda teha. Ma naudin Eestis valitsevat rahulikku atmosfääri. Alguses olin pisut nagu eksinud, psühholoogiliselt, aga arvan,et hakkan nüüd kõigest aru saama. Ma armastan ülikooli. Õppida võin kas kodus või kohvikus. Olen hakanud aru saama eesti keelest, see aitab mul leida eestlaste seas sõpru. Mulle meeldib, et eestlased väärtustavad tööd ja on väga otsekohesed - see teeb nendega rääkimise ja koostöö tegemise lihtsaks.

Eestlased on siin sündinud ja mõistavad, mida tähendab olla eestlane. Mina olen sündinud Süürias ja mõistan, mida tähendab olla süürlane. Ma armastan seda ja mul pole midagi selle vastu. Enne hukkamõistmist peaksime mõistma, miks inimestel on teatud hoiakud, millised on nende tegelikud hirmud ja kuidas neid saaks aidata. Me peaksime õppima hindama Eesti ajalugu, mis ei sarnane ühegi teise riigi ajalooga. Kui välismaalased püüavad kohaneda, siis on ka eestlased nende vastu lahked. Inimesed on lihtsad. Nad vajavad vaid armastust ja mõistmist.“

Related Sustainable Development Goal(s):

 

https://together.un.org            http://usaim.org/            https://sustainabledevelopment.un.org