Said

Primary tabs

3,833 kmfrom home
#iamamigrant
"Minu arvates eeldab Eesti ühiskonda lõimitus esiteks siinse keele ära õppimist, teiseks Eesti kultuuri ja seadustega tutvumist ning kolman"
Said
Current Country: 
Estonia
Country of Origin: 
Morocco

Share this story:

“Olen pärit Marokost, kuid mul on Hispaania kodakondsus. Minu elukäigu võib tinglikult jagada kolmeks, lähtuvalt sellest, kus ma olen elanud – Kanaari saartel, Hispaanias ja Eestis.

Marokos õppisin arheoloogia ja arheoloogiapärandi eriala, kuna mind huvitab väga arheoloogiliste ja ajalooliste mälestusmärkide säilitamine ning taastamine. Kõige raskem oli elu Kanaari saartel, kuhu suundusin õpinguid jätkama. Kuna stipendiumist ei piisanud elementaarsete elamiskulude katteks, pidin leidma mõne tööotsa, et teenida lisaraha. Üliõpilasena pidin ootama tööluba kuus kuud ja seetõttu hakkasin nädalavahetustel ebaseaduslikult tööle ühes ööklubis, kus töötades sain suure kultuurišoki. Hiljem töötasin öösiti parklavalvurina. Töötasin kuuel ööl nädalas ja käisin päeval loengutes. Kuigi olin väga üksik, stressis ja kurnatud, suutsin esimese õppeaasta lõpetada edukalt. Teisel aastal ei tulnud ülikoolis käimisest aga midagi välja – pidin õpingud katkestama, et ellujäämisele keskenduda. Sain aru, et pean oma elus midagi muutma, sest olin tulnud Kanaari saartele eesmärgiga õppida, mitte töötada, kuid ma ei saanud ka Marokosse naasta.

Otsustasin kolida Barcelonasse, sest mul oli seal sõpru, kes leidsid mulle töökoha postkontoris. Pidasin ühendust sufistide vaimse kogukonnaga, kus kohtasin ka oma tulevast naist. Sealses keskuses mediteerimine aitas mul end tunda osana kogukonnast. Minu maailm muutus täielikult. Mul oli nüüd pere ja tugisüsteem, mis aitas mul paremini ühiskonda mõista. Sain viimaks lõpetada oma magistriõpingud. Mu naine kuulus UNESCO keskuses arutelurühma, kus said kokku eri piirkondadest ja eri uskumustega inimesed, et arutada vaimseid ja ühiskondlikke teemasid – kuidas elada rahus ning pidada lugu kõigi ühistest huvidest, erinevustest ja arengutest. Lõin nende tegevuses aktiivselt kaasa. Mõistsin, et inimesed kardavad seda, mis on neile võõras. Korraldasime üritusi, et tutvustada omavahel kohalikke elanikke ja erinevaid kogukondi.

Kui algas majanduskriis ja UNESCO keskus oli sunnitud oma tegevuse lõpetama, hakkasin mujal tööd otsima. Olime varem mitu korda Eestis käinud. Siin elab mu naise poeg, kes on abielus eestlannaga. Käisime siin sageli mu naise lapselapsi vaatamas. Tundsime end Eestis olles alati õnnelike ja rahulikena. Seda otsust polnud kerge teha, ent kuna meil polnud Hispaanias tööd ja Eestis olid meil ees pereliikmed, siis mõtlesime, et miks mitte siia kolida. Eestisse asusime elama 2014. aasta kevadel ja kolme kuu pärast leidsin tööd pagarina. Mu naisel oli alguses töö leidmisega raskusi, kuid säästud ja pere toetus olid suureks abiks.

Lisaks pagarina töötamisele tegelen ma ka muuga, näiteks aitan pagulastel viia end paremini kurssi Eesti kultuuri, seaduste ja hüvede ehk üldkokkuvõttes siinsesse ühiskonda lõimumisega. Minu arvates eeldab Eesti ühiskonda lõimitus esiteks siinse keele ära õppimist, teiseks Eesti kultuuri ja seadustega tutvumist ning kolmandaks neist lugu pidamist.

Vahendajal on väga tähtis osa, sest ta peab olema kannatlik ja suutma mõista nii sisserändajaid kui kohalikke elanikke. Lisaks peab ta oskama leida lahendusi. Just selles seisneski minu töö Barcelonas ja loodan kogu südamest, et saan sellega Eestis ka edaspidi tegeleda.” 

Related Sustainable Development Goal(s):

 

https://together.un.org            http://usaim.org/            https://sustainabledevelopment.un.org